level 0 -- Datorn är dum.
level 1 -- Datorn är smart.
level 2 -- Du kan vinna (om du startar).
level 3 -- Datorn förlorar aldrig.